Seminars 2013/2014

Information in Polish

Seminaria Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych odbywają się w piątki o godzinie 9:30 w sali 104 budynku Wydziału Chemii przy ulicy Pasteura 1.

04.04.2014
“Czynniki wpływające na stałe sprzężenia spinowo-spinowego w rubredoksynie podstawionej rtęcią oraz kadmem”
mgr Małgorzata Kauf, Wydział Chemii, UW

07.03.2014
“Zastosowanie 2-merkaptoetanosulfonianu sodu do konstrukcji czujnika kationów wykorzystującego powierzchniowo wzmocnione rozpaszanie ramanowskie”
mgr Piotr Piotrowski, Wydział Chemii, UW

24.01.2014
“Luminescencja, fosforescencja, dichroizm kołowy i wszystko naraz”
dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska, Wydział Chemii, UW

10.01.2014
“Wielkoskalowe modelowanie widm chiralooptycznych chromoforów białek fluorescencyjnych”
mgr Anna Pikulska, Wydział Chemii, UW

20.12.2013
“Spektroskopia dichroizmu kołowego, jako narzędzie w analizie strukturalnej”
prof. dr hab. Jadwiga Frelek, IChO, PAN

06.12.2013
“Fotoprzełączanie aromatycznych zasad Schiffa – kontrola kluczowych właściwości fotofizycznych oraz pierwsze wyniki symulacji dynamicznych”
mgr Joanna Jankowska, MISDoMP, UW

22.11.2013
“Wpływ obecności ciężkiego atomu na jądrowe stałe sprzężenia węgiel-węgiel przez dwa,trzy i cztery wiązania. Badania teoretyczne”
mgr Artur Wodyński, Wydział Chemii, UW

08.11.2013
„Od modeli statycznych do dynamicznych: dlaczego korzystamy z dynamiki Carra-Parrinello?”
dr Jarosław Panek, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

25.10.2013
„Pełnoatomowa dynamika molekularna kompleksu fragmentu rybosomu z klindamecyną”
mgr Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska
, MISDoMP, UW