Seminars 2012/2013

Information in Polish

Seminaria Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych odbywają się w piątki o godzinie 9:30 w sali 104 budynku Wydziału Chemii przy ulicy Pasteura 1.

14.06.2013
„Synteza i charakterystyka wybranych  soli tetraalkilofosfoniowych”
p. Jakub Gawraczyński, Wydział Chemii UW
„X-ray and ultraviolet photoelectron spectroscopy of some silver (I) and (II) compounds”
p. Adam Grzelak, Wydział Chemii UW

07.06.2013
„Zastosowanie metody Compressed Sensing w widmach NMR “podwójnie rzadkich”
p. Agata Jarzębowska, Wydział Chemii UW
„Mechanizm elektrosyntezy Ag(II) w kwasie siarkowym”
mgr Piotr Połczyński, Wydział Chemii UW

24.05.2013
„Gettnig  closer  to Ag2S2O8
mgr Tomasz Gilewski, Wydział Chemii UW
„Novel  derivatives  of  HSO3F superacid”
mgr Tomasz Michałowski, Wydział Chemii UW

10.05.2013
„Widma dichroizmu kołowego i luminescencji spolaryzowanej kołowo białka zielonej fluorescencji i jego mutantów”
mgr Anna Pikulska, Wydział Chemii UW
„Próba skonstruowania nanoczujnika do wewnątrzkomórkowego pomiaru pH opartego na zjawisku SERS”
pan Jan Krajewski, Wydział Chemii UW

19.04.2013
„Spektroskopowe badania oddziaływań dokujących: tioflawina-acetylocholinoesteraza”
p. Agnieszka Hernik, Wydział Chemii UW
“Zależność widm VROA i VCD roztworów cysteiny od pH”
mgr Maciej Kamiński, Wydział Chemii UW

05.04.2013
„Spektroskopia TERS (tip-enhanced Raman scattering) w badaniach molekularnych filmów”
dr Agata Królikowska, Wydział Chemii UW

15.03.2013
„Rola sekwencji aminokwasowej w procesie chiralnej samoorganizacji włókien amyloidowych”
mgr Wiktoria Babenko, Wydział Chemii UW

18.01.2013
„Wieloparametrowe skalowanie częstości drgań harmonicznych w spektroskopii oscylacyjnej jako alternatywa dla skalowania harmonicznych pól siłowych”
dr Piotr Borowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

07.12.2012
„Spektroskopia rotacyjna klasterów wody od (H2O)6 do (H2O)15
prof. dr hab. Z. Kisiel, Instytut Fizyki PAN

30.11.2012
„Pseudomorficzne warstwy platyny lub palladu w oddziaływaniu z tlenkiem węgla (II)  – eksperymenty i obliczenia”
mgr Sebastian Wojtysiak, Wydział Chemii UW

09.11.2012
„Dichroizm kołowy tioflawiny T (ThT) i białka zielonej fluorescencji (GFP)ł”
mgr Anna Pikulska,  Wydział Chemii UW

26.10.2012
„Powierzchniowo wzmocniona ramanowska aktywność optyczna”
dr  hab. Andrzej Kudelski, Wydział Chemii UW

19.10.2012
„Eksperymentalne i teoretyczne widma ramanowskiej aktywności optycznej wybranych małych chiralnych  molekuł”
dr  Katarzyna Chruszcz-Lipska, Uniwersytet Jagielloński