Seminars 2011/2012

Information in Polish

Seminaria Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych odbywają się w piątki o godzinie 9:30 w sali 104 budynku Wydziału Chemii przy ulicy Pasteura 1.

15.06.2012
„Chemistry of Ag(II): trying to prepare novel compounds, both simple and complex.”
mgr Tomasz Michałowski
, Wydział Chemii UW

01.06.2012
„X-ray photoelectron spectroscopy of some silver compounds”
p. Adam Grzelak, Wydział Chemii UW
“Synteza siarczanów ammoniowych i fosfoniowych oraz próby reakcji z AgSO4”
p. Jakub Gawraczyński, Wydział Chemii UW
“Siedmiowymiarowe widma NMR białek”
p. Szymon Żerko, Wydział Chemii UW

25.05.2012
„Nowe podłoża do badań powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana i ich zastosowanie w detekcji wybranych neuroprzekaźników.”
p. Anna Kelm, Wydział Chemii UW
“Silver (II)& sulfate reactions: short report on work in progress”
mgr T. Gilewski, Wydział Chemii UW
“Synteza związków Ag(II) metodami elektrochemicznymi”
mgr P. Połczyński, Wydział Chemii UW

18.05.2012
„Spirotrukseny jako potencjalne niebieskie emitery – synteza i właściwości fotoluminescencyjne.”
p. Anna Romaniuk-Iwaszko, Wydział Chemii UW
„Krzemowe pochodne truksenu jako potencjalne niebieskie emitery. Synteza i spektroskopia”
p. Krzysztof Górski, Wydział Chemii UW

11.05.2012, godz. 10:00
“Orbitalowe i energetyczne aspekty oddziaływań międzycząsteczkowych”
dr Rafał Kruszyński, Politechnika Łódzka

27.04.2012
„Linezolid – badania teoretyczne właściwości fizykochemicznych”
p. Małgorzata Mianowska, Wydział Chemii UW
„Przemiany konformacyjne agregującej poli-L-treoniny. ”
p. Sławomir Wójcik, Wydział Chemii UW

13.04.2012
„Fotofizyka zasad Schiffa na przykładzie SMA”
mgr Joanna Jankowska, MISDoMP
„Symulacja widm IR układów modelowych o znaczeniu biologicznym metodami kwantowo-klasycznej dynamiki molekularnej”
mgr Artur Smaga, MISDoMP

30.03.2012
„Przemiany konformacyjne w kowalencyjnie modyfikowanym kwasie poli-L-glutaminowy”
p. Aleksandra Fulara, Wydział Chemii UW
“Nano- i mikrometryczne czujniki pH wykorzystujące widma SERS 3-amino-5- merkapto-1,2,4-triazolu”
p. Piotr Piotrowski, Wydział Chemii UW

16.03.2012
“Wpływ obecności jądra ciężkiego pierwiastka na ekranowania węgla 13C: porównanie metod”
mgr Artur Wodyński, Wydział Chemii UW
“Struktura cysteiny w roztworach wodnych badana spektroskopią ROA i spektroskopią VCD”
mgr Maciej Kamiński, Wydział Chemii UW

02.03.2012
“Platformy do badań powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana bazujące na GaN”
dr A. Michota-Kamińska, IChF PAN

13.01.2012
“Fotoizomeryzacje izolowanych cząsteczek cytozyny”
dr hab. Leszek Łapiński, Instytut Fizyki PAN

16.12.2011
“Przetwarzanie danych NMR próbkowanych losowo przy pomocy kart graficznych”
Krzysztof Kosiński, Wydział Chemii UW

02.12.2011
“Stałe sprzężenia spinowo-spinowego 109Ag interkalowanego pomiędzy zasadami nukleinowymi”
mgr Małgorzata Kiszka, Wydział Chemii UW

18.11.2011
“Tautomeria w roztworach, izolowanych i pojedynczych cząsteczkach”
prof. dr Jacek Waluk, Instytut Chemii Fizycznej PAN

04.11.2011
“Compressed Sensing, czyli w pięć lat od teorii matematycznej do rewolucji technicznej. Przykłady zastosowań w spektroskopii, obrazowaniu i badaniach oddziaływań międzycząsteczkowych”
dr Krzysztof Kazimierczuk, Wydział Chemii UW

21.10.2011
“Nowe spojrzenie na tioflawinę T i jej oddziaływania z fibrylami amyloidowymi”
mgr Viktoria Babenko, Wydział Chemii UW