Seminars 2010/2011

Information in Polish

Seminaria Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych odbywają się w piątki o godzinie 9:30 w sali 104 budynku Wydziału Chemii przy ulicy Pasteura 1.

17.06.2011
“Związki Ag2+ 30 lat temu i dziś: dalsza charakteryzacja siarczanu, fluorosiarczanu oraz triflanu srebra (II) i próba syntezy Ag(NO3)2
mgr Przemysław Malinowski, Wydział Chemii UW

10.06.2011
“Synteza i właściwości amidoboranów metali alkalicznych”
mgr Karol Fijałkowski, Wydział Chemii UW
“Chemiczne modyfikacje borowodorku itru czyli kompozyty i borowodorki mieszane”
mgr Tomasz Jaroń, Wydział Chemii UW

3.06.20111
“Fotoprzełączniki molekularne – zasada działania i teoretyczne modelowanie właściwości”
mgr Joanna Jankowska, Wydział Chemii UW
“Synteza i własności spektroskopowe nanocząstek Ag@Pt”
mgr Sebastian Wojtysiak, Wydział Chemii UW

27.05.2011
Próby chemicznego domieszkowania AgSO4
p. Tomasz Gilewski, Wydział Chemii, UW
“Mieszana wartościowość we fluorosiarczanach srebra”
mgr Tomasz Michałowski, Wydział Chemii UW

13.05.2011
“Badanie halogeno-pochodnych benzaldehydów, izolowanych w matrycach”
p. Jadwiga Konarska
, Wydział Chemii, UW
“Współczynnik wzmocnienia SERS na klastrach Ag/Au”
p. Michał Walczyński
, Wydział Chemii, UW

6.05.2011
Macrocyclic complexes of Ni(II): structures and properties
mgr Andrew J. Churchard, Wydział Chemii, UW

15.04.2011
Widma CD laktamidu i 2-aminopropanolu
mgr Anna Rybicka
, Wydział Chemii, UW
Symulacja widm IR układów modelowych o znaczeniu biologicznym metodami kwantowo-klasycznej dynamiki molekularnej
mgr Artur Smaga
, MISDoMP, UW

8.04.2011
“Stałe sprzężenia spinowo-spinowego 109Ag interkalowanego pomiędzy zasadami nukleinowymi.”
Małgorzata Kauch
, Wydział Chemii, UW
“Struktura cysteiny w roztworze wodnym badana spektroskopią ROA i spektroskopią VCD.”
mgr Maciej Kamiński
, Wydział Chemii, UW

25.03.2011
“XeF2 pod wysokim ciśnieniem oraz struktury i magnetyzm faz MM’AgF4
mgr Dominik Kurzydłowski
, Wydział Chemii, UW

11.03.2011
“2DIR – Nowy wymiar spektroskopii podczerwieni”
mgr Mateusz Donten, University of Zurich, Institute of Physical Chemistry

25.02.2011
“Widma oscylacyjne wiązań wodorowych imidazolu – M-W metoda kontra CPMD”
dr Jacek  Kwiendacz, Wydział Chemii, UJ

14.01.2011
“O miarach chiralności”
doc. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski, ICHP, Warszawa, NIL, Warszawa

10.12.2010
“Tip enhanced Raman scattering (TERS) – perspektywy i ograniczenia nano-analizy ramanowskiej”
dr Agata Królikowska, Wydział Chemii, UW

19.11.2010
“Jądrowe momenty magnetyczne i pomiary ekranowania w spektroskopii NMR”
dr Marcin Wilczek, Wydział Chemii, UW

29.10.2010
“Czy widma VCD mogą być pomocne w badaniach oddziaływań międzymolekularnych?”
prof. dr hab. Joanna Sadlej, Wydział Chemii, UW

15.10.2010
“Właściwości magnetyczne cząsteczek zawierajacych ciężkie atomy – obliczenia metodami 4-komponentowymi”
mgr Małgorzata Olejniczak, Wydział Chemii, UW