Seminars 2008/2009

Information in Polish

Seminaria Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych odbywają się w piątki o godzinie 9:30 w sali 104 budynku Wydziału Chemii przy ulicy Pasteura 1.

5.06.2009.
“Chiralne kontenery molekularne”
dr Agnieszka Szumna, ICHO PAN

22.05.2009.
Sprawozdania z realizacji prac magisterskich:

* “Przewidywanie metodami DFT struktury krystalicznej, elektronowej, fononowej oraz stabilności termodynamicznej siarczanu srebra (II), AgSO4”

p. Krzysztof Dymkowski, Kolegium MISMaP UW

* “Proba syntezy i charakteryzacji faz fluorosiarczanowych zawierających srebro na mieszanym stopniu utlenienia +1/+2”

p. Tomasz Michalowski, Kolegium MISMaP UW

08.05.2009.
“Smukłe wielowymiarowe piki widmowe, czyli do czego służy próbkowanie losowe”
mgr Krzysztof Kazimierczuk, Wydział Chemii UW

24.04.2009.
“AgSO4…?”
mgr Przemysław Malinowski, Wydział Chemii UW

17.04.2009.
Sprawozdania z realizacji prac magisterskich:

* “Modelowanie widma dichroizmu kołowego aminokwasów aromatycznych metodami chemii kwantowej”

p. Marta Sowińska, Kolegium MISMaP UW

* “Natura oddziaływania HCxN z HCl”

p. Marcin Gronowski, Wydział Chemii UW

3.04.2009.
“Badania reaktywności związków srebra (II) względem wybranych fluorków”
mgr Dominik Kurzydłowski, Wydział Chemii UW

13.03.2009.
Sprawozdania z realizacji prac magisterskich:

* “Fizykochemiczne badania wpływu destabilizatorów i osmolitów na denaturację i amyloidogenezę lizozymu”

p. Wiktoria Babenko, Wydział Chemii UW

* “Badanie natury oddzialywania w kompleksach wody z kwasem mlekowym”

p. Artur Smaga, Wydział Chemii UW

27.02.2009.
“Mechanizmy reakcji na mononuklearnych centrach żelazowych i manganowych w wybranych niehemowych enzymach aktywujacych tlen – badania teoretyczne”
dr hab. Tomasz Borowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN, Kraków

9.01.2009.
“Is there chemical life beyond argon? Theoretical prediction of small metastable neutral molecules, which contain chemically bound helium atom”
dr hab. Wojciech Grochala, Wydział Chemii UW

19.12.2008.
“Obliczenia nieliniowych właściwości optycznych małych klastrów wody”
mgr Paweł Siuda, Wydział Chemii UW

5.12.2008.
“Dynamika wewnętrzna oraz właściwości elektrostatyczne czynników elongacyjnych EF-G i EF-Tu, biorących udział w syntezie białek”
mgr Katarzyna Kulczycka, Laboratorium Maszyn Biomolekularnych, ICM UW

21.11.2008.
“Pomiar stałych sprzężenia w molekułach organicznych za pomoca spektroskopii 3D NMR”
mgr Maria Misiak, Wydział Chemii UW

7.11.2008.
“Fotofizyka przełacznika molekularnego opartego na układzie z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym – teoria i zastosowanie”
dr Michał Rode, Instytut Fizyki PAN