For students – Pracownia Analizy Instrumentalnej i Spektroskopii Molekularnej (Inżynieria Nanostruktur)

Pracownia Analizy Instrumentalnej i Spektroskopii Molekularnej (Inżynieria Nanostruktur)

 1. Harmonogram i spis ćwiczeń
 2. Regulamin Pracowni
 3. Uproszczone opisy cwiczeń
 4. Materiały dodatkowe dla studentów:
  1. Ćwiczenie nr 2 – Analiza termiczna nanomateriałów węglowych i ceramicznych, dr Michał Bystrzejewski
  2. Ćwiczenie nr 3 – Zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz techniki wymiany izotopowej H/D do badania przemian strukturalnych w kolagenie, dr Beata Wrzosek
  3. Ćwiczenie nr 4 – Określenie rzędowości amidów alifatycznych i struktury drugorzędowej polipeptydów na podstawie widm Ramana, dr Agata Królikowska
  4. Ćwiczenie nr 8 – Widma ERP pochodnych chinonu, mgr Szymon Żerko