Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska

Office address: Centre of New Technologies , University of Warsaw, Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, room 3158
E-mail: kulcz@icm.edu.pl
WWW: Biomolecular Machines Laboratory
Phone: (022) 55-40-822
Fax: (022) 55-40-101

Curriculum Vitae

Publications

Conferences and workshops