MSc Students 2011/12

Aleksandra Fulara
Krzysztof Kosiński
Małgorzata Mianowska
Sławomir Wójcik
Szymon Żerko