Magdalena Pecul-Kudelska

The group of Magdalena Pecul-Kudelska (in the middle)

Scientific interests: quantum chemical prediction of molecular spectroscopic parameters, in particular connected with chiralooptical spectroscopy (circular dichroism, circularly polarized luminscence, vibrational circular dichroism, Raman optical activity) and Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy. Relativistic calculations (using 2-component and 4-component Hamiltonians), modelling of solvent effects.

Office address: Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Pasteura 1, 02-093 Warsaw, Poland, room number: 417
E-mail: mpecul@chem.uw.edu.pl
Phone: +48 22 822-02-11, ext. 501
Fax: +48 22 822-59-96

PhD students:

Curriculum Vitae

Publications

Lectures and laboratory classes

Current international collaboration

Ogłoszenie:

Poszukiwani/ne studenci/studentki studiów 2 stopnia do realizacji projektu “Efekty relatywistyczne w teoretycznych badaniach parametrów widm NMR”

Osoby zainteresowane pracą przy realizacji w/w projektu proszone są o przesłanie do 15 maja 2016 roku na adres email: mpecul@chem.uw.edu.pl wymienionych poniżej dokumentów. Dokumenty proszę przesłać w postaci elektronicznej.

Wymagane dokumenty:
(i) CV,
(ii) list aplikacyjny z opisem osiagnięć (łącznie z ocenami ze studiów licencjackich i magisterskich)

Kandydat powinien wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej (termin do ustalenia z kandydatem).

Wszystkie dokumenty składane przez kandydatów będą traktowane jako poufne.