Students

PhD Fellows:

  • Elżbieta Czerwosz- „Badanie struktury szkieł forsforanowych metodami spektroskopii oscylacyjnej” 1999
  • Magdalena Pecul – „The influence of the intermolecular interaction on the parameters of NMR spectra”, 2000
  • Michał Rode – „Struktura i widma w podczerwieni słabo związanych klastrów molekularnych”, 2003
  • Hubert Cybulski – „Właściwości molekularne jako parametr diagnostyczny oddziaływań międzymolekularnych”, 2008
  • Janusz Cukras – „Nobel gas hydrides amd their complexes – structure and spectroscopic properties”, 2011

PhD Students:

  • Joanna Jankowski, MISDoMP
  • Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska, MISDoMP
  • Paweł Siuda, MPD
  • Artur Smaga, MISDoMP

MSc students:
1979 – K. Miąskiewicz
1983 – J. Lech
1984 – J. Łyczkowska
1985 – L. Łapiński
1986:
J. Kulik
M. Siciński
1994 – W. Ozimiński
1996 – M. Pecul (z wyróżnieniem)
1998:
P. Rybicki
M. Rode
G. Myszkiewicz
1999:
J. Rzepkowska
W. Dmitruk
C. Struniewicz
2000 – I. Wańkowicz
2001 – I. Szydłowska
2003:
A. Andrzejewska
H. Cybulski
E. Kielich
T. Ratajczyk
2004 – A. Jakubiak
2005:
E.Tymińska
J. Cukras
2007:
K. Bielak
P. Kalbarczyk
K. Kulczycka
P. Siuda
2008 – A. Rogowska
2009 – A. Smaga (z wyróżnieniem, nagroda im. Prof. J. Rychlewskiego)
2010:
J. Jankowska (z wyróżnieniem, nagroda im. Prof. P. Wrony)
M. Gronowski (z wyróżnieniem)

Bachelor Degree:
2010:
Tomasz Materski
MałgorzataMianowska
Agnieszka Ilnicka