Books

BOOKS

J. Sadlej

Półempiryczne metody chemii kwantowej. CNDO, INDO, NDDO (in Polish)
Monografia, PWN, Warszawa 1977

J. Sadlej

Semiempirical Methods of Quantum Chemistry
E. Horwood LTD (Chichester, England) and PWN (Poland), 1985

J. Sadlej

Obliczeniowe metody chemii kwantowej. Ab initio, CNDO, INDO, NDDO (in Polish)
Monografia, PWN, Warszawa 1988

W. Kołos, J. Sadlej

Atom i cząsteczka (in Polish)
WNT, Warszawa 1998
pozycja wyróżniona na targach książki akademickiej Atena 98,
wydana w serii  podręczników akademickich z chemii fizycznej

Spektroskopia molekularna J. Sadlej

Spektroskopia Molekularna, (in Polish)
WNT, Warszawa 2002
wydana w serii  podręczników akademickich z chemii fizycznej

Atom i czasteczka W. Kołos, J. Sadlej

Atom i cząsteczka, (in Polish)
WNT, Warszawa 2007, drugie wydanie, poprawione i uzupełnione

The chapters in the books:

  • Pecul M., Sadlej J.

chapter 3:  Ab initio calculations of the intermolecular nuclear spin-spin coupling constans, Computation Chemistry, Reviews of Current Trends, vol. 8,
ed. J. Leszczyński, World Scientific, N.Y. 2003,  pp. 131- 160

  • Sadlej J.,  Pecul  M,

chapter 2.1: Computational modeling of the solvent-solute effect on NMR molecular parameters by a polarizable continuum model eds. B. Mennucci, R. Cammi, Continuum solvation models in chemical physics. Theory and applications,
pp.125-144, J. Wiley, 2007.