Seminarium 13.05.2011

Seminarium 13.05.2011
„Badanie halogeno-pochodnych benzaldehydów, izolowanych w matrycach”
p. Jadwiga Konarska, Wydział Chemii, UW
„Współczynnik wzmocnienia SERS na klastrach Ag/Au”
p. Michał Walczyński, Wydział Chemii, UW

Comments are closed.