For students

Information in Polish

Tutaj będą dostęne materiały/informacje zamieszczane przez wykładowców Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych.

  • dr Agata Królikowska
  • Instrukcja FNM cw 4 2011

    Pracownia Analizy Instrumentalnej i Spektroskopii Molekularnej (Inżynieria Nanostruktur)

  • dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska
  • Pracownia Podstawy Spektroskopii Molekularnej

  • dr hab. Wojciech Dzwolak
  • Biospektroskopia