Category Archives: news

Seminarium 27.05.2011

27.05.2011
Próby chemicznego domieszkowania AgSO4
p. Tomasz Gilewski, Wydział Chemii, UW

Seminarium 13.05.2011

Seminarium 13.05.2011
„Badanie halogeno-pochodnych benzaldehydów, izolowanych w matrycach”
p. Jadwiga Konarska, Wydział Chemii, UW
„Współczynnik wzmocnienia SERS na klastrach Ag/Au”
p. Michał Walczyński, Wydział Chemii, UW

News

Our new page is working :-)